Plánovaná údržba IS UVO

Vážení užívatelia,

aktuálne prebieha plánovaná technická údržba informačných systémov pre verejné obstarávanie.

Z uvedeného dôvodu sú nasledovné informačné systémy nedostupné:

PORTÁL ÚVO (vrátane služby privátnej zóny, IS ZÚ, IS EVO a profilov VO/O)
Technická údržba je naplánovaná od 20.05.2022 (piatok) 12:00 do 22.05.2022 (nedeľa) 23:00

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 | 821 09 Bratislava | Slovenská republika
Podateľňa | Úradné hodiny: Pondelok-piatok: 8:00 - 15:00 |
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30